Volvo Pistolklubb's logoÖppen information till icke medlemmar, klicka här!Inloggning

  ID:  
  Lösenord:
 
  Har du glömt ditt ID eller lösenord?
Skicka ett mail till administratören.


Volvo IF
Volvo IF Pistolsektionen sorterar under Volvos idrottsförening ( Volvo IF ). Föreningens syfte är att skapa meningsfull fritidssysselsättning för de anställda inom volvokoncernen och dess dotterbolag. Föreningen vänder sig endast till anställda och dess anhöriga. Förutom Pistolsektionen finns det ett flertal andra sektioner med ett flertal fritidsaktiviteter på programmet.

Pistolsektionen
Pistolsektionen består av ca 250 medlemmar, från i stort sett koncernens alla bolag. Detta ger sektionen en mycket bred intressebas.

Banan
Sektionen har tillgång till en egen modern skjutbana med 20 platser på 25-meter samt 6 platser på 50-meter. Banan är klassad för samtliga handeldvapen, vilket ger medlemmarna möjlighet att praktisera i stort sett alla pistolskyttegrenar ifrån kal .22 till magnum kalibrar och
svartkrutvapen. Detta gör att man som medlem har goda möjligheter att kunna träna upp en god färdighet i samtliga tävlingsgrenar som omfattas av Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Sportskytteförbundet samt Svenska Svartkrut Skytte Federationen.Om du är du intresserad av att söka medlemskap i Volvo PK,
kan du hämta en ansökan.

Kontakt med  Sekreteraren i Volvo PK.