Om Volvo PK

Volvo IF Pistolsektionen var från början en förening enbart för volvoanställda och sorterade under idrottsföreningen Volvo IF. Nu är Volvo PK en fristående pistolskytteförening som även är öppen för personer som inte är anställda på något av volvobolagen. Volvo PK:s huvudsyfte är att skapa meningsfull fritidssysselsättning för sina medlemmar. Volvo PK består av drygt 150 aktiva medlemmar.

Volvo PK har tillgång till en egen modern skjutbana med 20 platser på 25-meter samt 6 platser på 50-meter. Banan är klassad för samtliga handeldvapen upp till kaliber .50, vilket ger medlemmarna möjlighet att praktisera i stort sett alla pistolskyttegrenar och svartkrutvapen. Detta gör att man som medlem har goda möjligheter att träna upp en färdighet i samtliga tävlingsgrenar som omfattas av Svenska Pistolskytteförbundet, Svenska Skyttesportförbundet samt Svenska Svartkrut Skytte Federationen.

Tillåtna skjuttider är vardagar kl. 08:00 – 21:00 samt lördag och söndag kl. 10:00 – 21:00.

Inloggning

För att logga in på Volvo PK klicka här.

Medlemskap

Om du är du intresserad av att söka medlemskap i Volvo PK måste du först genomgå en grundkurs i pistolskytte. För närvarade är dessa fulltecknade för 2024. Därför tar Volvo PK endast emot medlemsansökningar från personer med godkänd nybörjarkurs och som erhållit pistolskyttekortet.

Har du pistolskyttekort och vill ansöka om medlemskap så klicka här. Glöm inte att ange pistolskyttekortnummer i din ansökan.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med Volvo PK klicka här.